2019-08-28

Dark Signer Carly Carmine มาให้ปลดล็อคแล้ว

Dark Signer คนที่สองมาให้ปลดล็อคแล้วในโลก yugioh 5D's โดยคาลี่ เป็นนักข่าวที่คอยตามข่าว Jack Atlas และภายหลังได้พ่ายแพ้ในการดูเอลให้กับ Sayer จนกลายเป็น Dark Signer กลับมาสู้กับ Jack Atlas โดยเด็คที่ ใช้คือเด็ค Fortune Lady ที่มอนเตอร์มีเอฟเฟคจะมีพลังโจมตี/ป้องกัน เพิ่มตาม level และจะเพิ่มขึ้นในทุกเทิร์น สกิลของคาลี่มีดังนี้ ปัจจุบันปลดล็อคคาลี่ Carly Carmine ได้ที่…

Read More